G-kullen

Parade 7/4 2020
Beräknade vecka 23
Valparna föddes 2020-06-08
HD index 103
Inavelsgrad 0,8%

Valparna föddes på dag  62 från första parningen.
 

Kulltemat

En G-kull
Nanna och Bolts första kullar


Nanna

Bolt 

Swefarms Cee you again
SE36050/2018
30 cm hög
Trefärgad
HD A
HD index 108
E: Easy Jumps Igor
U: Sofalex Partypinglan pepsi

Rödlundas Bolt
SE11693/2012
38 cm hög
Trefärgad
HD A
HD index 98
E: Axel
U: Sofalex Hjärtliga Hilda